Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prãkas
Straipsnelis:
žr. frakas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas