Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prakurėjas
Reikšmė:
giminės protėvis
Straipsnelis:
Greičiausiai bulg. trm. òштур, ошчер, òщур ‘giminė, šaknis, kilmė’ giminiškas sl. *prask(j)urь ‘prosenelis, giminės pradininkas’ (s. sl. ПРАШТОУРЪ ‘pronepotis, filius’, s. r. пращыръ, пращюръ ‘proprosenelis, proproanūkis’, le. praskurzę ‘proproanūkis’). O. N. Trubačiovas (Трубачев 1959b, 72, Фасмер ЕСРЯ I, 356) kamienui *skjur- rekonstruoja reikšmę ‘proprosenelis, giminės pradininkas’ ir šį kamieną gretina su lie. prakurė́jas ‘giminės protėvis’, giminiškais su lie. kùrti, kuriù, gr. κῦρος ‘jėga, valdžia’ < ide. *skour- / *skeur-.
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas