Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pránka
Reikšmė:
antis
Straipsnelis:
[Rec. Untersuchungen zu den baltischen Sprachen. Berlin, 1985, 165 p.]. Iš įdomesnių etimologijų galima nurodyti, jog F. Hinze, nesutikdamas su E. Frankel᾽io aiškinimu, lie. pránka ‘antis’ nelaiko skoliniu iš lenkų kalbos - jo nuomone, tai garsažodinės kilmės savas pavadinimas.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1987, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas