Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prielankùmas
Straipsnelis:
žr. prielankus
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas