Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prie-lankùs
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žodžiai, kuriuose garsų junginys /nk/ užrašytas kaip ng.] […] 2. Pr. preitlāngus, sk. prei-lankus, plg. lie. prie-lankùs, prielankùmas […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas