Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
priesienỹs
Straipsnelis:
žr. priesienis
Šaltinis:
Balčikonis 1966, 192–193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas