Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
próga, progà
Reikšmė:
‘tuščia vieta, tarpas, spraga; miško aikštė, laukymė’
Straipsnelis:
Daryba: prog+a. Dabar jau nemotyvuotas. Kilęs iš dezintegruoto kompozito *prag-óti ← *pra-gó-ti ‘praeiti’. Etimologinė reikšmė – ‘perėjimas, perėja; anga’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 255
Antraštė:
próga
Straipsnelis:
Galiausiai čia (prie eigà, lýgus) priklauso ir próga: jo ištakos – pragà ‘spraga’ < ide. *pro- + *gʷə- ir šis bl. *pragā tapo naujos formacijos tipo vr̥ddhi pagrindu (bl. *prāgā > lie. próga).
Šaltinis:
Bammesberger 1999, 91
Antraštė:
próga, progà
Reikšmė:
wolne miejsce, przediał, odstęp, otwór; polana w lesie
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -oti perintegracijos procesais.] Lie. próga, progà ʻwolne miejsce, przediał, odstęp, otwór; polana w lesieʼ daryba yra prog + a, kuris greičiausiai kilo iš *prag-óti ← *pra-gó-ti ʻprzejśćʼ, taip pat plg. sinonimą próg-umas, prog-umà ʻotwórʼ. Dėl pro ir pra plg. prókylis ʻwyżzośćʼ ir prakilnùs ʻwyniosły, dostojnyʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas