Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prusnà
Straipsnelis:
Lie. prusnà, paprastai pl. prùsnos ‘snukis (karvės, arklio, avies)’, lie. prusnas ‘lūpos, burna’ ir pr. prusnas (sg. gen.) ‘veidas’ susiję kaita su lie. praũsti, turinčiu tą pačią šaknį ir r. прыскать, le. pryskać ir t. t. [Fraenkel, 1962, 648–649]. Kaip matome, dariniai lie. prusnà tipo yra bendrabaltiški – visose kalbose turi priesagą -na, kuri lietuvių kalboje yra konkrečios reikšmės [Skardžius, 1943, 218]. Baltarusių ir Ukrainos Polesės leksikoje yra semantiškai tikslus atitikmuo – прыса, dažn. прысы ‘gyvulio snukis’, ‘ūsai’ (gyvulio).
Šaltinis:
Непокупный 1976, 47
Antraštė:
prusnà
Reikšmė:
‘snukis, nasrai, storos galvijo snukio lūpos’
Straipsnelis:
žr. prausti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 292
Antraštė:
prusnà
Straipsnelis:
Briukneris (Brückner A. – Slavia, ročn. 13 1935 275) s. r. žodžiui брѹсны nepagrįstai rekonstruoja reikšmę ‘klubai, šlaunys’ ir jo siūlymas брѹсны gretinti su lie. prusnà ‘(karvės, jaučio) snukis’ yra perdėm abejotinas. S. r. брѹсны siūlome rekonstruoti prasl. *brusna (plg. Berneker I 88) ‘krūtinė’? ir toliau gretinti su ide. *bhrusnā, plg. kimr. bronn, breton. bronn, bron, s. air. bruinne < *bhrusni̯o- ‘krūtinė’ (Pokorny I 170) (be sl. žodžio).
Šaltinis:
Трубачев 1972 (1974)a, 33
Antraštė:
prusnà
Reikšmė:
snout
Straipsnelis:
žr. akis
Šaltinis:
Schmalstieg 1969, 166
Antraštė:
prusnà
Reikšmė:
karvės, avies, arklio snukis; (menk.) burna, lūpos
Straipsnelis:
žr. prūsas
Šaltinis:
Karaliūnas 1977b, 372–373

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas