Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pùtinas
Straipsnelis:
Yra faktas, kad painiojami putino su šermukšniu pavadinimai; kad ‘paukščių’ nominacija taikoma putinui. Kyla klausimas, ar dendronimas pùtinas nepadarytas iš paukščio pavadinimo? Ta aplinkybė, kad lie. tarmėse egzistuoja paukščio pavadinimas pùtinas, užfiksuotas Kvėdarnoje ir Linkuvoje, kalba už iškeltą prielaidą. Dėl paplitimo pùtinas ‘putino krūmai’ lietuvių kalboje, tai jis žinomas praktiškai visur. [35] [...] Tuo atveju, jeigu mūsų prielaida dėl krūmo pavadinimo kilmės iš paukščio pavadinimo pasirodys teisinga, tai esančios ‘žirklės’ tarp abiejų pavadinimų arealų dabart. lie. kalboje teoriškai būtų galima paiškinti dvejopai: 1) gali būti, kad seniau tarminis paukščio pavadinimas pùtinas buvo paplitęs plačiau nei šiandien, arba 2) krūmo pùtinas paplito iš teritorijos, kur paukštį vadino pùtinu. Dar daugiau, jeigu krūmo pavadinimą nuo paukščio reikia priskirti ne lietuvių, o rytų baltų epochai ir šis žodis yra bendras lietuvių ir latvių kalboms, tai ar turi kiekviena iš jų turėti atskiras etimologijas? Jeigu turėsime galvoje kas jau sakyta, taip pat tai, kad latvių kalboje etimologinis ryšys tarp putenes ir putns yra akivaizdus, tai galime tarti, kad lie. pùtinas ‘putino krūmai’ susidarė pagal nurodytą modelį.
Šaltinis:
Радзявичюте 1987, 35–36
Antraštė:
pùtinas
Straipsnelis:
Lie. pùtinas ir lie. trm. pùtinas ‘gaidys’ (retas vedinys iš pùtė ‘višta’) yra aiškiai skirtingos etimologijos homonimai. La. trm. pucene, (s. rš.) putenes taip pat negalima sieti su la. putns ‘paukštis’.
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 15–16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas