Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pyzdà
Straipsnelis:
[Tik rytų ide. turi paraleles] pr. peisda (GrK 36), pisda (GrG 82) ‘užpakalis’, plg. lie. pyzdà, r. pizdá, alb. pidh ‘mot. lytinis organas’.
Šaltinis:
Euler 1983, 39
Antraštė:
pyzdà
Straipsnelis:
žr. pisti
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 213
Antraštė:
pyzdà
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms]. Lie. pyzdà, la. pīzda, ru. pizdá, le. pizda ‘vulva’ negali kilti iš ide. *pisdo/eh₂ su Winterio dėsniu (kaip siūloma Encyclopedia of Indo-European culture, London-Chicago, 1997, 507), nes Winterio dėsnis neveikė prieš ‑sT‑grupes (plg. Kortlandt 1988, 394; Dybo 2002, 480t.). Pagal Hampą (IJSLP 11, 1968, 25t.), sl. pizdá kilo iš *peisd. Baltų formos yra skoliniai iš slavų (plg. ME III 236).
Šaltinis:
Young 2008a, 202–203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas