Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rą̃stas
Reikšmė:
nukirstas ir nugenėtas storas medis
Straipsnelis:
žr. duobas
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 243
Antraštė:
rąstas
Straipsnelis:
Lie. rąstas : lie. ręsti. žr. balkis.
Šaltinis:
Buck 1949, 599
Antraštė:
rãštas
Straipsnelis:
žr. rašýti
Šaltinis:
Каралюнас 1987 (1989), 44
Antraštė:
rãštas
Straipsnelis:
Su la. rakt (ròku, raku) ‘rausti, kasti’ siejasi lie. ràkti (rakù/rankù, rakiaũ/rakaũ) ‘krapštyti, knaibyti, kapstyti, išrausti’, matome, kad lie. v. turi praes. nosinį infiksą – kas šiaip jau žymi intranzityv. Čia dar skirtini lie. rakštis ‘plonas medžio šipulėlis, įlindęs po oda, pašinas, dyglys, geluonis, spyglys’, la. raksts, rašķis ‘pašinas’. Nepaisydami ME II 473 f. ir E. Fraenkel, LEW 694 teiginių, manome, kad la. raksts ‘raidė, raštas, siuvinėjimas; tai, kas išsiuvinėta; piešinys, brėžinys’, rakstît ‘rašyti, piešti, siuvinėti’ kažin ar šlietini prie aukščiau suminėtų leksemų, nes la. lytis turi raksts įspraustą -k-, todėl pastaroji turėtų būti tiesiogiai tapati su lie. rãštas ‘Schrift’ (plg. rašýti ‘schreiben, zeichnen’); žinoma, neatmestina ir antrinė la. rakt įtaka.
Šaltinis:
Lanszweert 1984, 29

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas