Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rėplióti
Reikšmė:
šliaužioti, šliaužti, kriechen
Straipsnelis:
Pr. rīpaiti (imper. pl. II asmuo) 57₁₄ ‘folget!’ [ir kt.]: serrīpimai, porrepil – be patikimos etimologijos. Levis IF XXXII 163 bei ZfslPh. IX 406 laiko, kad pr. žodis gal siejasi su lie. rėplióti bei lo. rēpere ‘kriechen’. Šį pasiūlymą Levis paremia r. noлзу ‘krieche’ : s. v. a. folgēn ‘folgen’ santykiu.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 296
Antraštė:
rėplioti
Reikšmė:
kriechen
Straipsnelis:
žr. ruobti
Šaltinis:
Schall 1966, 27–28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas