Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rūdis
Straipsnelis:
žr. dumbra
Šaltinis:
Urbutis 1979b, 73
Antraštė:
rùdis
Straipsnelis:
žr. margis
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 110
Antraštė:
rùdis
Straipsnelis:
Bendra slavams forma *rudъ, reiškianti raudoną spalvą, atsispindi visose slavų kalbose: r. trm. рудой ‘rudas, rusvas’, bulg. руд ‘tanki gera vilna’, ‘gražus’, s.-kr. ру̑д ‘rausvas’, ‘rudas’, slov. rȗd ‘raudonas, rudas’, č. rudý ‘tamsiai raudonas’, le. rudy ‘raudonas su gelsvu atspalviu’ ir kt. Etimologiškai bendraslavų *rud kilęs iš ide. *reudho-: *roudho-. Rusų kalboje šiai šakniai priklauso руда, редрый, русый. Plg. lie. rùdis, rūdis, raũdas; la. rauds ‘raudonas, rausvas, rudas’, s. v. a. rōt ‘raudonas’, go. rauþs ‘raudonas’, lo. rūbidus ‘tamsiai raudonas’; s. i. rōhitah ‘raudonas, rausvas’ ir kt. (Vasmer, 2, 544; Pokorny, 1, 872–873).
Šaltinis:
Суровцова 1976, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas