Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raškà
Reikšmė:
Stange mit geschliztem Ende zum Apfelpflücken
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. rahko ‘perthållare, pertklyka; das gabelförmige Eisen, worin die brennenden Kienspäne eingesteckt werden’ < „bl. dial. daiktavardis *raškō < *raškā“; plg. lie. raškà ‘Stange mit geschliztem Ende zum Apfelpflücken’. Autorius aiškina suo. žodžio galo -o kaip jau paskolintą, nors tradiciškai tai laikoma vidine Baltijos finų ar suomių kalbos raida. Be to, įprasta lie. žodžio etimologija sutriuškina Liukkoneno aiškinimą: Fraenkelis nurodo rė̃kšti ‘pflücken, brechen’, o suo. žodis, kaip ir susijęs mordvių raška ‘Winkel, Verzweigung’, liudija pirminę reikšmę ‘*forked’, o ne ‘*broken’ […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas