Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rãmas
Reikšmė:
poilsis
Straipsnelis:
S. air. veiksmažodinė šaknis rim- dūrinyje *fo+rim+ī ‘padėti, pastatyti’ Ped. II 602; 3 sg. ni fuirmi ‘jis nepadeda’. Vėliau buvo laikomas paprastu kamienu fuirm-, no-s-fuirim ‘jis sutelpa’ RC VI 176. 4. Veiksmažodinis daiktavardis fuirmed ‘padėtis’, dūrinys comfuirmud ‘sudėtis’. Ta pati šaknis s. i. rámate ‘jis sustoja’ (cid vāto ramate ‘net vėjas nutyla’ RV II 38.2), go. rimis n. ‘poilsis’, lie. ri̇̀mti, rãmas ‘poilsis’, gr. ἠρέμα ‘švelniai, tyliai’, air. v. šaknis *rem-, atrodo, turėjo redukuotą pavidalą *rm̥-, iš kur, kaip ir lie. veiksmažodyje, rim- WP II 372, Pok. 864.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, r31
Antraštė:
rãmas
Reikšmė:
ramybė
Straipsnelis:
Oset. dig. ræmum : ræd ‘stovėti; likti vietoje. Kilęs iš iranėnų *ram-, ide. *rem- ‘ramintis, ilsėtis, stovėti’. Plg. persų ram ‘ramus, nuolankus; trumpas’ [...], s. i. ram-, ramate ‘būti ramiam; stovėti’ [...], lie. ri̇̀mti, rãmas ‘ramybė’, ramùs, romùs (Fraenkel 695), go. rimis ‘ramybė, poilsis’, gr. ἡρέμα ‘tyliai, ramiai; lėtai’, ἡρεμέω ‘likti ramiam’, ἡρεμία ‘ramybė, nejudrumas’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 374
Antraštė:
rãmas
Reikšmė:
calm
Straipsnelis:
[Aptariama Derksen (1998) pateikiama pr. tonų distribucija ir diftongų su l, m kirčiavimas]. Pr. rāms ‘sitting, virtuous’, plg. lie. rãmas ‘calm’.
Šaltinis:
Schmalstieg 2001b, 143
Antraštė:
rãmas
Straipsnelis:
žr. ramus
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas