Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rasmė̃
Straipsnelis:
M. Vasmeris la. raža ir sl. *rod’a̍ (volja tipas) interpretuoja kaip denominatyvinį vedinį iš bl.-sl. *råd-, paliudyto kaip baltų *rad- (la. rads ‘Verwandter, Geschlecht, Stamm’; rasma ‘Gedeihen, Ernte’, lie. rasmė̃ ‘Ernte’) ir slavų *rȍdъ (a. p. c) (plg. r. rod ‘Geschlecht, Geburt, Gattung, Art’).
Šaltinis:
Fecht 2010, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas