Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raũsti
Straipsnelis:
Lo. ruspari ‘plėšti, gremžti’ (su germ. formomis kaip räuspern, s. v. a. gīruspit ‘inhorruit’) [Plg. Persson, Beiträge 308, kur teigiama, kad ruspari pirmiausia kamieno *reuspo/-ā arba *rūspo/-ā denominatyvas esąs; 311 yra sakinys, kad ruspari tam tikra prasme esanti *reus-/rus- (lie. raũsti) ir *reup-/rup- (s. i. rúpyati, lo. rumpo, s. isl. riufa) kontaminacija, kur abi šaknys išplėstos iš *reu- (lo. ruo)].
Šaltinis:
Solta 1974, 135
Antraštė:
rausti
Straipsnelis:
... s. š. germ. rispa ‘plyšys’, danų rispe ‘išdraskyti, išpjauti’ viena vertus kaip s- forma konfrontuoja su s. š. germ. rista ‘pjauti, draskyti’, kita vertus su s. isl. rifa ‘sudraskyti’ (tranz.) kaip tikra p- forma (kauzatyvas), kuris ne germanų k-se turi atitikmenį gr. ἐρείπω ‘nuplėšti, nukristi’. Atramą lotynų k-je turi s. v. a. gi-ruspit ‘inhorruit’, v. v. ž. ruspen ‘eructare’, būtent ruspor ‘ieškoti’ [127 ... Tikra s-forma yra baltų k-se (lie. rausiù, raũsti), paralelinis -s-k- išplėstinys – s. š. germ. ryskia ‘plėšti’.
Šaltinis:
Solta 1974, 122
Antraštė:
raũsti
Straipsnelis:
žr. rubinti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas