Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rubinti
Reikšmė:
krapštyti
Straipsnelis:
Iš artimiausių lie. raũbti, rubinti, ruõbti, plg. go. raupjan ‘pešti’, s. v. a. roufen ‘peš(io)ti’, s. isl. ruppa ‘(at)plėšti, (iš)pešti’, lo. rubus ‘gervuogė, draskės (drėskės)’ ir kt. Visi jie turi plėstuką *-b-, pridėtą prie pirmykštės šaknies ide. *reu-, *reu̯ə-, *rū̆- ‘drėksti, kasti, rausti; rauti; griebti’, kurios svarbiausias atstovas – lie. ráuti, tos pačios šaknies yra ir su *-s- išplėstas lie. rausti. [Dar žr. rubuilis]
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas