Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruošùs
Straipsnelis:
Oset. rævʒ|rævʒæ ‘pataisytas; baigtas; paruoštas, viskuo aprūpintas’. Kildinamas iš *rab(a)ti- ir turi kamieną rab- (ide. *erebh-) ‘judėti, veikti’ [...]. Už iraniečių kalbų ribų randame kai kuriuos tos pačios ide. šaknies *er-, *re- ‘judėti, veikti’ vedinius, labai artimus reikšme oset. rævʒ, ypač plg. lie. ruošùs, ruõšti, s. saksų aru, s. ang. earu ‘tas, kuris pasiruošęs; greitas’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 387

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas