Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruõkti
Straipsnelis:
Lie. rokė ir rokti -o- turi vietoje -uo-; tad etimologija turėtų remtis tik patikimomis formomis ruõkti ‘dulkti, dulksnoti, smulkiai lynoti’, ruoknóti ‘t. p.’, ruokė ‘dulksmas, smulkus lietus su migle’, rúogti ‘dulksnoti, migloti’, ruognóti ‘t. p.’, rúogna ‘lietinga (diena)’, rúoganotas, -a ‘ūkanotas, lynojantis’. Šie. žodžiai sietini su lie. rū̃kas, rū̃kti, raũkti(s), rū́gti, ráugti, vok. Rauch ‘dūmai’ ir t. t., o ne su go. rign ‘lietus’ ir jo giminaičiais germ., keltų ir albanų kalbose.
Šaltinis:
Urbutis 1964, 263

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas