Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rykū̃nė
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr.: Лаугюте Ю. Словаь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] rykunia (p. 21) ‘melžianti karves’: 1547 (Jablonskis. K. Lietuviški žodž. sen. Liet. raštinių k-je. K., 1941) - lie. rykū̃nė ‘t.p.’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas