Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rytas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžių, žymin. sąv. ‘rytas’, semantiniai šaltiniai gali būti labai įvairūs: ‘anksti’, ‘aušra’, ‘saulėtekis’ ir t. t. Lie. rytas, la. rīts, gimin. la. rietēt ‘prasiveržti (apie šviesą)’, go. urreisan, s. isl. rīsa ir t. t. ‘kilti’. Semant. raida: ‘saulės pakilimas, prasiveržimas’ → ‘rytas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 995
Antraštė:
rу́tas
Straipsnelis:
Lie. rу́tas = la. rîts nėra bendrabaltiškas, pr. nėra turėję ž. *rita-: iš lie. rу́tas = la. rîts ≠ s. sl. (j)utro (rytų bl. ir sl. skiriasi) ir lie. vãkaras = la. vakars = s. sl. večerь (rytų bl. ir sl. sutampa) labiau reiktų tikėtis būsiant prabaltišką kaip tik lie. vãkaras = la. vakars, o ne lie. rу́tas = la. rîts; tačiau ir lie. vãkaras = la. vakars nėra prabaltiškas (plg. pr. bīta-, juo labiau tada negali būti prabaltiškas lie. rу́tas = la. rîts.
Šaltinis:
Mažiulis 1966a, 105
Antraštė:
rýtas
Straipsnelis:
Saulėtekį ir saulėlydį gali žymėti tos pačios šaknies žodžiai: (Buck 994:) le. brzask ‘dawn’ = ‘aušra’, č. břesk ‘twilight’ = ‘sutemos’; č. bríská sé ‘becomes dark’ = ‘temsta’; kimr. gnyll ‘aušros arba vakaro sutemos’ (Hamp 1979). Spalvų adj. lie. rai̇̃bas < *roi-bho-, raivas < *roi-u̯o-, rai̇̃nas < *rō̆i-no-, rai̇̃mas < *roi-mo- leidžia atstatyti čia esant šaknį *rē̆i- = *re(H)i-. Nulinis laipsnis būtų *ri(H)-, o atitinkamas [191] dalyvinis darinys – *ri(H)-tó- ‘streaked, streaky’ = ‘dryžuotas’ (plg. priesagą lie. báltas, slovk. žltý, le. żołty, lie. gel̃tas) Lie. rýtas < *riH-tó- iš pradžių žymėjęs dryžuotą (streaky), galbūt pilkšvą sutemų dangų, koks būna auštant (dawn). Vėliau ši reikšmė, taikyta tik aušrai, išplėsta ir sąvokai ‘rytas’ (‘morning’) žymėti (plg. Buck, 994–5). La. rìets ‘sunset’ = ‘saulėtekis’ – tai darybinė pamatinio laipsnio revokalizacija, pritaikyta kitai reikšmei žymėti.
Šaltinis:
Hamp 1982c, 190–191
Antraštė:
rýtas
Straipsnelis:
Dėl [s] kaip šaknies plėtiklio galima nurodyti gausias paraleles, pvz., germ. *rīsanaⁿ ‘keltis’ (go. ur-reisan, s. v. a. rīsan ir kt.) < *h₃rei̯h-s-e/o- (: *h₃r-ei̯h- matomas iš lie. rýtas < *h₃rih-tó-, :*h₃er- ‘keltis’, o ši rekonstruojama iš gr. ὦρτο aor. ‘atsikėlė’, s. i. ārta ir kt.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 84
Antraštė:
rýtas
Straipsnelis:
žr. ta
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas