Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
saĩkas
Straipsnelis:
žr. siekti
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 67–69
Antraštė:
sai̇̃kas
Straipsnelis:
seik(ʷ)- 'įdauba, gelda' ir t. t.: prie *saig̵waz 'ežeras' Koivulehto jungia dar germ. *saihwaz 'Zuber ar pan.' kaip paralelę, s. ang. sā, s. isl. sār, norv., da. saa, šv. så, iš sóiku̯o- (...). – S. isl. sár ir t. t. paprastai ... kildinamas iš sēik-, sī̆k- 'pakakti' (Walde-Pokorny II 465, Pokorny IEW 893, su gr. ἵκω, ἱκάνω 'ateinu, atvykstu'), su kuriuo siejama daug lie. žodžių, pirmiausia sai̇̃kas 'ein Hohlmaß' ir síekas 't. p.' ir 'Saatkorb', seikė́ti 'mit einem Hohlmaß messen', lie. sieks (ir kt., žr. Fraenkel) tinka prie germanų žodžių, reiškiančių 'Zuber' (bet ne síekti 'die Hand ausstrecken', sieksnis 'Klafter'). Bendra germ. *saihwaz ir lie. sai̇̃kas lytis – soikʷos, ne soik-u̯os.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 91
Antraštė:
saikas
Straipsnelis:
Fraenkel LEW 781 toliau mini iš germanų s. norv. sár 'didelis kubilas', sald 'measure of volume', s. ang. sā 'bucket'. S. norv. sár ir s. ang. sā būtų iš *saiha-; bet J. de Vries, Altnord. etym. Wb. (1962) p. 463 turi v. ang. sā > dab. ang. soa soe iš norv. Bet kokiu atveju čia turime gretinimą su lie. sai̇̃kas ir síekas [71] ... Ide. *seik- reikšmė tuomet atrodo turėjusi būti 'siekti, siekti einant → eiti, žengti'. [72]
Šaltinis:
Hamp 1982b, 71–72
Antraštė:
saĩkas
Reikšmė:
matas
Straipsnelis:
žr. saikus
Šaltinis:
Vanags 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas