Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
saĩlas
Straipsnelis:
žr. saitas
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 59–60
Antraštė:
sai̇̃las
Straipsnelis:
Žr. siūlas
Šaltinis:
Hamp 1991a, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas