Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sanúoti
Reikšmė:
‘dainuojant sudaryti naują posmą su kitu žodžiu’
Straipsnelis:
žr. semti
Šaltinis:
Karaliūnas 1990a, 130–133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas