Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sapnỹs
Reikšmė:
sapnas
Straipsnelis:
Lie. sapnỹs, la. sapnis ‘sapnas’ gal yra susiję su sl. *sъnьje, s. i. svapn(i)yam, lo. somnium, gr. ἐν-ύπνιον, kurie yra *-(i)i̭o- priesaga (t. y. ide. *sṷopn(i)i̭o- ‘sapnas’ : *sṷopno- ‘miegas’).
Šaltinis:
Ambrazas 1991 (1992), 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas