Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seikė́ti
Straipsnelis:
Gr. ῑ̔́κω„atvykti, pasiekti“[461]. Esančios gausios vardažodinės ir veiksmažodinės formos su trumpa iota rodytų pamatinį seik-, kurį randame ir ἐν-εῖκαι„nešti“ žr. s.u. Formos su ilga i formose ῑ̔́κω, ἷγμαιgalėtų būti graikų morfologiniai vediniai. Toks aiškinimas tikras žodžiui ἷγμαιir galimas ἵκω. Be graikų, gretinama su lie. siékiu, atsiékiu, seikiù, žr. Pokorny 893. Taip pat žr. ἴκμενος, προίξ.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 461–
Antraštė:
seikė́ti
Reikšmė:
matuoti saiku
Straipsnelis:
žr. saikus
Šaltinis:
Vanags 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas