Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seĩlas
Straipsnelis:
žr. saitas
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 59–60
Antraštė:
sei̇̃las
Straipsnelis:
Žr. siūlas
Šaltinis:
Hamp 1991a, 38
Antraštė:
seĩlas
Reikšmė:
band, tie
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *ī : *i kaita, kilusi iš ide. *ei : *i balsių kaitos eilės, įvykus reguliariam garsų pakitimui. Ji galėjo būti modelis kitiems tipams su kiekybiniu abliautu, tokiems kaip *ū : *u ir *ā : *a. *ī : *i kaita būdinga ‘strap, horse harness’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami trys pragerm. *sīlō, *sillaz ‘strap, horse harness’ kamieno variantai: 1. *rīlan-: vok. Seilen m. ‘horse harness’, olandų dial. zijl(e) ‘trace, rope’ (→ *sīljan-: isl. síla, -di ‘to tie together’); 2. *sila(n)-: s. isl. seli, sili m. ‘harness’, norv. sele m. ‘harness, suspender’, s. šv. sele, sile, šv., da. sele mf. ‘t. p.’, s. fryzų sil-rāp m. ‘trace’, vakarų fryzų sile ‘hames’, pietų fryzų siele mf. ‘t. p.’, šiaurės fryzų selle f. ‘t. p.’, s. vok. a. silo m. ‘rope’, vid. vok. a. sil(e) m. ‘strap, trace, harness’, vok. Siele ‘t. p.’, trm. silo m. ‘plow-trace’, vid. vok. ž. sele m. ‘harness, trace’ (→ *siljōn-: norv. dial. silje f., šv. silja, silla ‘harness’ (= vok. Sille f. ?)); 3. *saila-, -ō- ‘rope’: s. isl. seil f., farerų seil f. ‘band, cow harness, scarf’, vok. Seil n. ‘rope, noose’, s. saksų sēl ‘rope’, vid. olandų seel n. ‘t. p.’, olandų zeel n. ‘t. p.’, s. fryzų wind-sēl n. ‘certain rope used at a sailing boat’, s. ang. sāl mf. ‘rope, tether’, ang. sole (→ go. in-sailjan ‘to rope up’, s. ang. sǣlan ‘t. p.’, s. fryzų sēla ‘t. p.’, vid. vok. ž. sēlen ‘t. p.’, vid. vok. a. seilen ‘t. p.’). Etimonas artimai susijęs su lie. seĩlas ‘band, tie’ < *sei-l-o-, veiksmažodžio lie. siẽti ‘to bind’ dariniu. Šis veiksmažodis yra artimas s. i. syáti ‘t. p.’, kuris savo ruožtu yra i-prezensas iš šaknies *seh₂- ‘to bind’.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 243–244

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas