Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
seklus
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai „žemas“, „trumpas“, „plokščias“, „lėkštas“ dažnai vartojami ir sąvokai „seklus“ žymėti. Paprastai anksčiau šios reikšmės žodžiai buvo vartojami tik kalbant apie jūrą ir kt. vandens telkinius ar indus. Lie. seklus, la. sekls (apie vandenį ir indus) gimin. lie. senku, senka, s. sl. sęknǫ ir t.t.
Šaltinis:
Buck 1949, 892–893
Antraštė:
seklùs
Reikšmė:
kuris gerai atseka kelią
Straipsnelis:
žr. sakus
Šaltinis:
Vanags 1994, 36–37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas