Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
silpnas
Straipsnelis:
Žodžiai, žymintys sąvoką silpnas daugelyje kalbų išreiškiami kaip ‘ne + stiprus, galingas’ (lo. invalidus, neg. iš validus ‘stiprus’; la. nestiprs, neg. iš stiprs ir t. t.); kitais atvejais jie dažniausiai siejami su sąvokomis: ‘laisvas’, ‘palaidas’, ‘suglebęs’, ‘lankstus, nuolaidus’, ‘nuolaidus, minkštas’ ir t. t. Lie. silpnas (: silpti) etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 299
Antraštė:
silpnas
Straipsnelis:
(s)lā̆p-, lē̆p-, (s)lō̆p-, sl̥p- ‘suglebus nukarti’ (Walde-Pokorny II 432, Pokorny 656, Fraenkel 358, 385 t.): ol. laffaard ‘mulkis’, su ol. laf ‘suglebęs, kvailas’; s. isl. lafa ‘tabaluoti, kabėti’, slafask ‘nusilpti’, v. v. a. part. erlaben ‘nusilpęs’, šveicarų labe ‘arklys nulėpausis’, v. v. a. luof ‘liurbis’; su germ. [48] bb v. v. a. lappe […] ir n. v. a. Lapp, läppisch, šv. dial. labba ‘kabinti’, ž. v. labbe ‘(atvėpus) lūpa’ ir t. t.; lie. lė̃pti ‘schlaff werden, welken…’, lė́pa ‘nevikrus žmogus’, lė́pis ‘žioplys’, lė̃pinti ‘glebti’, lėp(a)aũsis, lẽpšė, -is ‘liurbis, išglebėlis’, la. ļȩpȩns ‘silpnas’, lȩ̂ps ‘nerangus’, lȩ̂pa ‘lėtai, nevikriai einantis žmogus’, ļȩ̄pausis, ļȩpàusis, lȩpausis ‘lėpausis’ (Fraenkel 358 po lèpti ‘verzältet … werden’; plg. Walde-Pokorny II 430, Pokorny IEW 678 prie lep- ‘valgyti, lupti…’), toliau lie. lepetóti ‘schwerfällig laufen, trmpeln’, la. ļȩpa ‘ausies lezgelis, snukis, kamuolys…’ […], lepatât, -uôt ‘netvirtai eiti’ (Fraenkel 339 t. po lãpas (Pflanzen) blatt’); lie. sil̃pnas, si̇̀lpnas ‘schwach’ ir t. t. < *sl̥p-.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 48–49
Antraštė:
sìlpnas
Reikšmė:
schwach, kraftlos
Straipsnelis:
Lie. sìlpnas ‘schwach, kraftlos’ ← *sìlbnas yra analogiškai atsiradęs iš prezenso sìlpsta < *silb-sta (plg. silpti ‘schwach werden’, iš ide. *sleh₁b- ‘schlaff sein’).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas