Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sir̃pti
Straipsnelis:
žr. sarpus
Šaltinis:
Vanags 1994, 41
Antraštė:
sir̃pti
Reikšmė:
(of berries) ripen
Straipsnelis:
Ide. šaknies plėtiklis -p- paprastai tėra tik priesagos *-bʰo- variantas: *s(u̯)or-bʰo- ‘dark red or black’ (plg. lo. sorbum ‘serviceberry’) ~ lie. sir̃pti ‘(of berries) ripen’ (< ‘redden’).
Šaltinis:
Hyllested 2009, 210

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas