Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
s(i)ur̃bti
Straipsnelis:
Žr. surbti
Šaltinis:
Windekens 1976, I, 422
Antraštė:
siur̃bti
Reikšmė:
schlürfen
Straipsnelis:
žr. srėbti
Šaltinis:
Schall 1966, 30–31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas