Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skabtù
Reikšmė:
cut, hew
Straipsnelis:
žr. kapoti
Šaltinis:
Davis 1991, 126–127
Antraštė:
skabtù
Straipsnelis:
…Go. skaban ir ga-skap-jan abu iš pradžių reiškė ‘kirsti [126], skaldyti’ […]. Šios formos ya dubletai, kilę iš vienos ar dviejų l. panašių ide. formų. Alternacija tarp spėjamų vienos ide. šaknies pabaigos *-bh- ir *-b- refleksų lytyse go. skaban ir ga-skap-jan yra problemiška […] giminiškos kt. ide. kalbų formos rodo panašią alternaciją: lo. scabō ‘nukertu’ , scaber ‘ruff’ (‘koziris?’), lie. skabtù ‘cut, hew’, s. sl. skoblъ ‘skutimosi peilis’, gr. skáptō ‘kasti, rantyti, įkirsti’ (‘dig, hack’), skapánē ‘kastuvas, kaplys’, lie. skãplis ‘ax’ vs. gr. kóptō ‘kirsti’, lie. kapóti ‘strike’, hew’, etc. […] Lehmann [Lehmann W., 1986, A Gothic Etymological Dictionary, Leiden, Brill, p. 307 – remiasi Feistu 1939] ir kiti rekonstruoja ide. *(s)kē̆p-, *(s)kap-, *(s)kē̆b(h)-, *(s)kā̆b(h)- ‘pjauti, kirsti aštriu įrankiu, skaldyti’ … [127]
Šaltinis:
Davis 1991, 126–127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas