Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skalà
Straipsnelis:
S.-kr. ošćela ‘skiedra, drožlė’ kildinamas iš italų kalbos (it. asta ‘rankena’) laikomas įtartinu semantiškai. Veikiau s.-kr. ošćela tikslingiau laikyti kamieno *skel- ‘durti, skaldyti’ ir priešd. ob- atspindžiu (dėl ‘skaldyti’ > ‘skiedra, drožlė’, plg. slovk. štelina ‘skiedra’, slov. skala, škala ‘skiedra’, kaš. skål ‘lazda’, lie. skalà ‘medžio skiedra’ (Machek¹512; Bezlaj F. Eseji 127).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 22
Antraštė:
skalà
Reikšmė:
‘balana’
Straipsnelis:
scolwo – taip taisytinas užrašymas stolwo E. 641 ‘Span, skiedra, šakalys’; lie. skalà, skélti ‘šķel̂t’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 594.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 308
Antraštė:
skalà
Straipsnelis:
[Rekonstruojama s. alb. Leksika, atitinkanti baltų kalbų žodžius] S. alb. *skalā > n. alb. halë f. ‘žvynas (žuvies, pušies žievės), mažas kaulelis’. Plg. lie. skalà, la. skals.
Šaltinis:
Десницкая 1983, 19
Antraštė:
škalà
Reikšmė:
mokykla
Straipsnelis:
žr. škola
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 69
Antraštė:
skalà
Reikšmė:
skeltinas šakalys, deginamas pasišviesti etc.
Straipsnelis:
žr. skalus
Šaltinis:
Vanags 1994, 45
Antraštė:
skalà
Straipsnelis:
žr. skiltis
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 383
Antraštė:
skalà
Reikšmė:
лучина, дранка
Straipsnelis:
žr. skilti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas