Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skelbti
Straipsnelis:
Lie. skelbti giminiškas skalyti, le. skolić ‘inkšti’, s. v. a. scellan ‘skambėti, triukšmauti’, s. isl. skjalla ‘bildėti, trepsėti’ ir t. t. Ide. kalbų žodžių, reiškiančių ‘skelbti’, semantiniai ir etimologiniai šaltiniai labai įvairūs, tai sąvokos: ‘supažindinti’, ‘atnešti naujienų’, ‘sakyti’, ‘kalbėti’, ‘pareikšti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1279
Antraštė:
skélbti
Reikšmė:
ein Gerücht verbreiten
Straipsnelis:
žr. skalyti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas