Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sker̃sti
Straipsnelis:
Kliugės (Kluge-Götze-Mitzka, Etym. Wb. d. deutsch. Spr.) žodyne apie vok. kurz rašoma „vor der Verschiebung des t … aus la. curtus ‘kurz’ urspr. ‘abgeschnitten’ entlehnt“ bei priduriama: „Jüngere Entlehung ist ahd. kurt …Die Form kurt is auch asächs., anfr., afries.; vgl. nl. kort, isl. kortr“. Apie Schurz m., Schürze f., v. v. a. schurz m. skaitome: „Nächstverwandt das Adj. ahd. scurz, ags. scort, ang. short ‘kurz’, urspr. ‘abgeschnitten’ … Auβer- germ. vergleichen sich am nächsten lit. skerdžiù ‘schlachte’, skérdžiu ‘bekomme Risse, springe auf’“. Taigi vok. kurz yra skolinys iš lo., o ang. short - senasis vedinys. Aukščiau pateiktas vok. kurz aiškinimas įgalina seniasniąja vok. leksemos reikšme laikyti ‘trumpas’, o leksemai short privalome postuluoti pirminę ‘nupjautas, nukirptas, nukirstas’, jeigu norime pateisinti semantiškai abejotiną short gretinimą su kitais žodžiais (žr. aukšč.). Atsižvelgdamas į čia išdėstytus dalykus, [231] kurz resp. kurt laikau veikiau šiaur. vok. lytimi, o ne skoliniu iš lo. k-os. Vadinasi, kurt, vok. kurz, s. ang. scort > ang. short, s. v. a. scurz yra tarpusavyje besisiejančios lytys - vienos su s- mobile, kitos be s- mob. Jeigu k- ir sk- yra vieno žodžio variantai, tai saitai su šaknimi *sker- ‘pjauti, kirpti’ negalimi, nes *sker- forma *ker- duotų germ. h-. Arm. karč ‘trumpas’ (< *gr̥d-i̯-o- atitinka germ. kurt- <*gr̥d-o.
Šaltinis:
Pisani 1966, 231–232
Antraštė:
sker̃sti
Reikšmė:
pjauti gyvulį
Straipsnelis:
žr. skriausti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 12–13, 15
Antraštė:
sker̃sti
Reikšmė:
abstechen, schlachten
Straipsnelis:
žr. skerdžius
Šaltinis:
Casaretto 2004, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas