Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skriaũsti
Reikšmė:
engti, spausti, skausti
Straipsnelis:
Rekonstruojama išplėstinė ide. šaknis *(s)keru-, *(s)kreu-, paprastai randama kaip nors praplėsta, dažniau dantiniu -t-/ -d-, plg. lie. skriaũsti (-dė) ‘engti, spausti, skausti’ sykiu su skriaudùs, -i ‘trapus, graudus, status, skardingas’ ir kt., s. v. a. srōtan ‘kapoti, pjauti, rupiai smulkinti’. Be (s)keru-, (s)kreu-, yra ir daugiau plėtinių vis iš tos pačios pirminės šaknies
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 12–13, 15
Antraštė:
skriaũsti
Straipsnelis:
žr. skriaustas
Šaltinis:
Urbutis 1996b, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas