Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skiẽbti
Straipsnelis:
žr. skiebras
Šaltinis:
Аникин 1991, 121
Antraštė:
skiẽbti
Straipsnelis:
[Čia pateikiamas ne ištisinis senųjų germ.-bl. leksikos izoglosų sąrašas, todėl jis gali būti žymiai papildytas:] 15. Glaudiems germ. ir bl. pirmykščiams santykiams nusakyti puikiai pasitarnauja šių k-ų leksikos izoglosos (laivelių, valčių ir pan. pavadinimai). Go., s. isl., s. ang. skip ‘laivas; luotas, išskaptuotas iš kamieno’, s. v. a. scif taip pat ir ‘indas’ (plg. s. v. a. sciphin ‘taurė’), vid. v. a. schipfe ‘kastuvas; kasiklis’ - visos lytys remiasi *skē̆i-b- ‘pjauti, atskirti’. Pastaroji šaknis, išplėsta skardžiuoju lūpiniu prieb. -b-, pažįstama vien bl. k-oms, plg. lie. skiẽbti ‘ardyti, plėšyti, skrosti’ bei la. šk̨ibît ‘kapoti, kirsti; genėti šakas’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 79
Antraštė:
skiẽbti
Reikšmė:
dünn schneiden; auftrennen
Straipsnelis:
Go. skip, s. isl. skip, s. ang. scip, s. saksų skip, s. v. a. scif ‘Schiff’ < germ. *skip-a- yra neaiškios kilmės. Paprastai manoma, kad pirminė reikšmė buvo ‘Ausgehöhltes’, ir yra siejama su lie. skiẽbti ‘dünn schneiden; auftrennen’, tačiau šalia yra ir variantas skiẽpti ‘trennen, eine Öffnung machen’, ir neaišku, kuris yra senesnis. Pasak Smoczyńskio, tokios formos su senu abliauto e : o, plg. lie. spẽpeta ‘Tuch, Wimpel’, skãptas ‘Holzschaber’, rodo, kad variantas skiẽpti ir yra senesnis.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas