Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skirpstus
Reikšmė:
‘Rotbuche’
Straipsnelis:
Skerpstus E. 626 ‘Ruster, guoba’ (ulmus campestris): lie. skirpstus (taip pat Potas KSB VI 116), apie tai žr. Walde Lat. Etym. Wrtb.3 s. v. carpinus.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 307
Antraštė:
skirpstùs
Reikšmė:
Fagus silvatica, bukas
Straipsnelis:
žr. skirpstas
Šaltinis:
Schmalstieg 1999, 112
Antraštė:
skirpstùs
Reikšmė:
Rotbuche / Fagus silvatica
Straipsnelis:
Pr. skerptus ‘rustere’/‘Rüster’ < nom. sg. m. *skirpstus (Mažiulis 4, 120). Lie. skirpstùs ‘Rotbuche/Fagus silvatica’, skir̃pstas ‘Feldulme/Ulmus campestris; Schiessbeere, Rotbuche/Fagus silvatica’, skirpstas ‘Rhamnus pragula’ (Miežinis), ‘Rüster’ (Lalis), skir̃pstė ‘glatter Wegedorn, Pulverholz/Rhamnus fragula’, skìrpsta ‘Hartriegel/Cornus sanguinea’ (Fraenkel 1962–65, 807). Greičiausiai kilę iš bl. *kerp-/*kirp- > lie. kerpù, kir̃pti ‘schneiden, scheren’, la. cḕrpu, cìrpt ‘scheren’, plg. lo. carpīnus ‘Hagebuche, Hainbuche/Carpinus betulus’ vs. carpere ‘reissen, abpflücken’ (Fraenkel 1962–65, 257–258; Mažiulis 4, 120 išskiria bl. *kirpstas su antriniu s-, nurodančiu -sta- kilmę iš šaknies *kirp- < *kr̥p-).
Šaltinis:
Blažek 2001b 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas