Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skliū̃ras
Reikšmė:
audeklo skiautė, sklypas, rėžis
Straipsnelis:
žr. kliurmas
Šaltinis:
Grinaveckienė 1997, 178

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas