Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skliaũsti
Straipsnelis:
žr. skliutas
Šaltinis:
Urbutis 1996a, 85–91
Antraštė:
skliaũsti
Reikšmė:
aptašyti, aplyginti
Straipsnelis:
Br. схляста́ць ‘sumušti’ dėl semantikos ir fonetikos (< с + схляста́ць < *c + схляўста́ць < c + *скляўста́ць) galima laikyti lie. (ap)skliaũsti ‘aptašyti, aplyginti’ perkeltinės reikšmės giminaičiu, dar plg. lie. suskliaũsti ausìs ‘nesipriešinti’ susiskliaũdęs ‘sulysęs’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas