Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skliaũtas
Straipsnelis:
žr. skliutas
Šaltinis:
Urbutis 1996a, 85–91
Antraštė:
skliaũtas
Straipsnelis:
Dėl lie. skliaũtas ‘dailidės kirvis’ ir kitų skliaũsti šeimos narių, žr. skliùtas. Tai pačiai žodžių šeimai priklauso jo sinchroninis homonimas, paplitęs tarmėse reikšme ‘siaurėjanti namo galo siena pastogėje’ ir kt.. Jbl 355 iš lenkiškų dokumentų cituojami acc. pl. sklawty ir skla(u)ty, gen. pl. sklautow, plg. senesnius bendrareikšmius skolinius czytas, čỹtas ir kt.
Šaltinis:
Urbutis 1996b, 217–221
Antraštė:
skliaũtas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. skliaustr, skliautr ‘szczyt domu’ yra skolinys iš lie. skliaũtas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas