Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
školà
Reikšmė:
mokykla
Straipsnelis:
[Kalbama apie LzŽ skolinius]. Greičiausiai naujesnį [senesnis – su s] skolinimą ar senų skolinių vėlesnį perdirbimą rodo tokie žodžiai, kurie turi o vietoje le. o, pvz., […] grošiai̇̃ ‘pinigai, grãšiai’ (groszy). Ir tokios rūšies skoliniai turi dubletų kartais, pvz., školà//škalà ‘mokykla’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 69
Antraštė:
skolà
Reikšmė:
grąžintinai paimti pinigai ar koks daiktas, kaltė, pareiga
Straipsnelis:
žr. skelėti
Šaltinis:
Kaukienė, Jakulis 2007, 31–44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas