Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skriaudùs
Reikšmė:
trapus, dūžus
Straipsnelis:
žr. gudrus
Šaltinis:
Мартынов 1971, 428–431
Antraštė:
skriaudùs
Straipsnelis:
Prasl. xrustъ. Bulg. xpъст ‘traškėjimas’, s.-kr. хру̏стати ‘graužti, traškėti’, slov. hrustati ‘braškėti, traškėti’, r. хруст ‘traškesio garsas’, хрустеть, č. chroustati ‘braškėti’, le. chrustać ‘graužti’ ir kt. Pagal semantiką prie jų pritampa la. skràustêt ‘traškėti, braškėti’, kurį galima laikyti giminišku prasl. xrustěti. Paralele laikoma lie. skriaudùs ‘lūžus, trapus’, jei prasl. xrustь < *xrud-tъ [144]. Šiuo atveju prasl. pradinis x atitinka ide. pradinį sk [145].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 144–145
Antraštė:
skriaudùs
Straipsnelis:
žr. skriausti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 12–13, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas