Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skri̇́eti
Straipsnelis:
žr. skristi
Šaltinis:
Seebold 1970, 421–422
Antraštė:
skrieti
Straipsnelis:
Lie. skrieti (= la. skriet dažn. ‘greitai bėgti’), lie. skristi, gimin. s. sl. krilo ‘sparnas’, lie. kreipt, s. isl. skrīða ‘šliaužti, ropoti’, ir t.t. <*(s)krei-, ir t.t., iš kitų prailgintų *(s)ker- variantų. Žr. lėkti
Šaltinis:
Buck 1949, 613
Antraštė:
skriẽti
Straipsnelis:
žr. skraidyti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 79
Antraštė:
skriẽti
Straipsnelis:
Remiantis tuo, kad „wenn die Litauer-Letten und Slawen ein gemeinsames Wort haben, so konnte es auch im Altpreussischen vorkomen“ (ZfSl XIX 167) ir todėl, kad iš bl.-sl. *(s)krei- ‘skristi (aplink) (Trautmann. Balt.-sl. Wrtb. 267) yra sl. *(s)krei-ti ‘t. p.’ (→ sl. *kri-dlo ‘sparnas’; žr. Этимол. словаръ сл. языков, XII, 153) bei lie. skriẽti ‘skristi’ = la. skrìet ‘t. p.’, galima spėti, kad ir prūsų kalba apie min. 1400 m. buvo išlaikiusi senovinį veiksmažodį *(s)krei-twei.
Šaltinis:
Girdenis, Mažiulis 1994, 6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas