Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skri̇̀sti
Straipsnelis:
Germ. skreiþ-a- ‘žengti, žingsniuoti, schreiten’ (s. isl. skriða ‘žengti, plaukti pirmyn (apie laivą), šliaužti (apie gyvatę); (ap)vaikščioti’, s. fryz. tik praes. scrīda ‘schreiten’, s. saks. skrīdan ‘žengti, eiti, vergehen’, s. v. a. skrītan ‘gleiten, schreiten, vergehen’) [421] patikimos etimologijos neturi. Kamienas (s)qreit- ‘sukti, sukioti, drehen, apskritas’ kažin ar gali būti laikomas tiesiogine prolyte (nors galbūt iš dalies yra tolimas giminaitis). Savo reikšme artimiausi yra: lie. skrendù, skri̇̀sti; skriedžiù, skriẽsti ‘judėti oru, lėkti; greitai bėgti, eiti, joti, važiuoti; skritulį, ratą brėžti’. Neišplėsta lie. žodžio šaknis slypi lie. skri̇́eju, skri̇́eti ‘hinfliegen’, ‘greitai bėgti, skubėti; apskrieti (apie ką)’. Galime manyti šaknį esant (s)qer- ‘šokti, šokinėti, springen’: gr. σκαίρω ‘šoku, šokčioju’. Kimrų cerddaf ‘einu, keliauju, klajoju’ yra minėtas šaknies variantas be s-mobile ir su išplėstuku -d-.
Šaltinis:
Seebold 1970, 421–422

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas