Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skynìmas
Reikšmė:
корчевание, вырубка
Straipsnelis:
žr. skinti
Šaltinis:
Куркина 2006, 160–161
Antraštė:
skynìmas
Reikšmė:
корчевание, вырубка
Straipsnelis:
[Aptariami slavų žemdirbystės terminai.] Su lie. skynìmas ʻкорчевание, вырубкаʼ, nuo-skena, núo-skyna ʻвырубка в лесу, лесосекаʼ, la. šk̡īt ʻ(кусты) корчеватьʼ ir kt. turi tą pačią šaknį, tik neturi plėtiklio -d- ir gretintini su sl. *skend- (plg. rus. щадить) lizdu, kuris balsių kaita susijęs su *sko̧d- (plg. rus. скудный), dar plg. šios šaknies slovn. topon. Ščédem, Čedem, Šedem ir kt., kurie pirma buvo miško, saugomo ir saugančio, pavadinimai.
Šaltinis:
Куркина 1998-1999 (2000), 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas