Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skýsti
Straipsnelis:
Pr. etskīuns ‘prisikėlęs’, ‘sukilęs’ tolimesniu ryšiu siejasi su lie. skýsti, skìsti, skaistė́ti, skáidyti ir pan. (sl. čistъ ir kt.) (žr. skietas ). [112]
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 110–113
Antraštė:
skýsti
Straipsnelis:
Kalbėdami apie germ. skeit-a- ‘šikti, scheiβen’ (s. isl. skíta ‘scheiβen’, s. ang. tik besciten ‘sie schissen’, nauj. vakarų fryzų skite, v. v. ž. schiten, vid. oland. sciten [410], v. v. a. schizen) turime reikalo tik Europos regione pasitaikančiu ir todėl turbūt antriniu skei-d- ‘skaldyti, spalten’ (s. v. skaid-a-) reikšmės susiaurėjimu. Iš turimos literatūros aiškėja, kad pamatu turėtų eiti intranzityviniai dariniai, reiškiantys ‘skirtis, išsisikirti’ – ‘leistis, ištirpti’ – ‘suviduriuoti’. Keltų kalbų leksemos laikytinos besiremiančiomis prolyte *skei- ir *skeit- (nach Pokorny [Idg. Etym. Wrtb.] vom Verbalnomen *ski-tā ausgehend). Tai neprieštarauja prielaidai dėl antrinio reikšmės susiaurėjimo, nes šiuo atveju kalbama apie panašius dalykus ir keltų lyčių susiformavimas kaip sykis apima neišplėstus kamienus (Grundlage). Savarankiškas, niekieno neįtakojamas tos krypties vystymasis, žinoma, taip pat yra įsivaizduojamas, kadangi šiuo atveju sunkoka tiksliau apibrėžti reikšmes. Kitimo pradžia gali slypėti šitokiose reikšmėse: gr. σχιστòς γάλα ‘sukrekęs pienas’, σχίζειν γάλα ‘palikti pieną sukrėkti’. Tolimesnius darinius regime slypint lie. skýstu, skýsti ‘skirtis, išsiskirti, sich teilen, iš vėžių iškrypti; darytis skystam, tižti, leistis, ištirpti’; mán viduriaĩ skýsta ‘ich bekomme Durchfall’; tranz. ski̇́edžiu, ski̇́esti ‘praskiesti, verdünnen, atskiesti vandeniu, sukelti viduriavimą, Durchfall verursachen’, keltų: 1) s. air. sceid, sceithid (ir kitos formos) ‘vemti, pravimti, spjauna’ (tranz., intr.), kimrų chwydu ‘t. p.’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 410–411
Antraštė:
skýsti (-sta, skýdo)
Reikšmė:
darytis skystam, tižti, leistis; skleistis (į šalis), sklisti…
Straipsnelis:
žr. skydas
Šaltinis:
Karaliūnas 1995b, 30–33
Antraštė:
skýsti
Straipsnelis:
žr. skisti
Šaltinis:
Young 2008a, 208–209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas