Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skytas
Reikšmė:
dviejų sprindžių pločio lenta sijai apkalti
Straipsnelis:
žr. skietas
Šaltinis:
Karaliūnas 1995b, 29–30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas