Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
elenis
Straipsnelis:
žr. alnė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 174
Antraštė:
elenis
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (s. le. elenis bažn. sl. ѤЛЕНЬ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
elenis
Straipsnelis:
žr. elnias
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 219
Antraštė:
elenis
Straipsnelis:
žr. elnis
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas